Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo v/v tiếp tục thực hiện các công tác phòng ngừa dịch COVID-19

Cập nhật 02/11/2020 - 03:28:04 PM (GMT+7)

Dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra phức tạp với nguy cơ bùng phát cao. Để tăng cường công tác phòng ngừa dịch trong tình hình mới, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo tiếp tục thực hiện các công tác phòng ngừa dịch COVID-19. Chi tiết thông báo như sau:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật