Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo thu bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn đợt 3 đối với sinh viên năm học 2020-2021

Cập nhật 26/10/2020 - 10:01:47 AM (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-DSG-HCQT, ngày 03/08/2020 về việc thực hiện công tác thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn của sinh viên năm học 2020 - 2021 Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

Nhà trường tiếp tục thực hiện thu BHYT  & BHTN đợt 3 - năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên.

Chi tiết như sau:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật