Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo v/v Đăng ký lưu trú Ký túc xá - Đợt 3

Cập nhật 13/10/2020 - 11:23:49 AM (GMT+7)

Căn cứ vào Kế hoạch cho sinh viên đăng ký lưu trú ký túc xá tại Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Nhà trường thông báo về việc Đăng ký lưu trú Ký túc xá Đợt 3 như sau:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật