Mã Trường

Mã Trường
photo-213

Phòng Hành chính - Quản trị

Thông báo về việc Thu phí sinh viên lưu trú ký túc xá

Cập nhật 09/10/2020 - 11:54:53 AM (GMT+7)

Căn cứ vào kế hoạch thu phí ký túc xá của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. 

Nhà trường thông báo về việc Thu phí sinh viên lưu trú ký túc xá như sau:


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật