Mã Trường

Mã Trường

Sự Kiện

Chương trình STU - Ước vọng vươn tầm

Chương trình STU - Ước vọng vươn tầm
  • Ngày 15/10/2022
  • Sảnh chính - Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (Địa chỉ: 180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP.HCM).
  • Chương trình STU – Ước vọng vươn tầm gồm 2 phần: phần 1- Đồng diễn Vovinam với chủ đề “STU – Ước vọng vươn tầm và phần 2- Giải chạy STU với chủ đề Hội tụ và Gắn kết”

Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn 24/9/1997 – 24/9/2022. Đây là chương trình, là ngày hội vô cùng ý nghĩa, thể hiện sự đồng sức – chung lòng; đoàn kết – hội tụ; thể hiện tinh thần ước vọng vươn tầm, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn – STU.

Các Nội Dung Liên Quan