Mã Trường

Mã Trường

Sự Kiện

Chương trình Trực tiếp Tư vấn Hướng nghiệp 2022: Ngành Quản trị Kinh doanh
Chương trình Trực tiếp Tư vấn Hướng nghiệp 2022: Ngành Công nghệ Thông tin
Chương trình Truyền hình trực tiếp Lễ trao bằng Tốt nghiệp - Khóa tốt nghiệp 2021
Chương trình Trực tiếp Tư vấn Hướng nghiệp 2022: Ngành Design
Chương trình Trực tiếp Tư vấn Hướng nghiệp 2022: Ngành Cơ Điện tử
Chương trình Trực tiếp Tư vấn Hướng nghiệp 2022: Ngành Điện - Điện tử và Điện tử Viễn Thông
Chương trình Trực tiếp Chúc mừng Năm mới của lãnh đạo STU
Chương trình Trực tiếp Tư vấn Hướng nghiệp 2022: Ngành Kỹ thuật Xây dựng
Chương trình Trực tiếp Tư vấn Hướng nghiệp 2022: Ngành Công nghệ Thực phẩm
Hiệu trưởng STU chúc Sĩ tử kỳ thi THPT 2021
Trao giải cuộc thi
STU tổ chức Hội diễn văn nghệ Khối thi đua 21 Chủ đề: