Mã Trường

Mã Trường

Sinh Viên STU

Thông báo cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chính sách pháp luật bảo hiểm y tế cho sinh viên STU” năm 2024

Cập nhật 16/04/2024 - 11:40:25 PM (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 1719/KH-BHXH-BTG ngày 26/03/2024 của Đảng uỷ khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh về hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chính sách pháp luật bảo hiểm y tế cho sinh viên STU. Nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chính sách BHYT, Luật BHYT 2008, Luật BHYT sửa đổi năm 2014, và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHYT, nâng cao hiểu biết về chính sách, pháp luật BHYT, nâng cao nhận thức của sinh viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của BHYT và lợi ích khi tham gia BHYT HSSV; qua đó góp phần tích cực động viên, khuyến khích Sinh viên chủ động tham gia BHYT. Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn triển khai thông tin và vận động sinh viên tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chính sách pháp luật bảo hiểm y tế cho sinh viên STU” cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia cuộc thi:

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

2. Nội dung:

Tìm hiểu về chính sách BHYT, Luật BHYT 2008, Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014, Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu của BCH Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHYT (chiếm 70% nội dung thi).

Tìm hiểu Chỉ thị số 38/CT-TW ngày 07/09/2009 của Ban bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới.

3. Thời gian tổ chức cuộc thi:

Vòng thi trực tuyến: Từ 8h00 ngày 16/04/2024 và kết thúc vào lúc 16h00 ngày 22/04/2024.

Vòng thi trực tiếp: dự kiến ngày 11/05/2024, BTC sẽ thông báo lịch và địa điểm sau.

 Hình thức:

Thi trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của BHXH TP. HCM theo địa chỉ: 

 http//tphcm.baodiemxahoi.gov.vn 

4.Cơ cấu giải thưởng:
4.1 Vòng thi trực tuyến:
Giải thưởng cá nhân: Giấy chứng nhận tham gia Hội thi và 500.000 đồng/mỗi giải/thí sinh.
Giải thưởng tập thể: Cờ lưu niệm và giải thưởng trị giá 2.000.000 đồng/ giải cho 5 Trường có tỷ lệ sinh viên thi đông nhất và trả lời đúng nhiều nhất.

4.2 Vòng thi viết:
1 Giải nhất trị giá: 2.000.000 đồng.
1 Giải nhì trị giá: 1.500.000 đồng.
1 Giải ba trị giá: 1.000.000 đồng.
3 giải khuyến khích: 500.000 đồng.
4.3 Giải thưởng của Nhà trường:
Sinh viên tham gia và đạt giải ở cuộc thi ngoài giải thưởng của Ban tổ chức, Nhà trường sẽ khen thưởng đối với thí sinh đạt giải dự thi viết như sau:

STT

NỘI DUNG

KHEN THƯỞNG

GHI CHÚ

1

Giải nhất

1.000.000 đồng + Giấy khen của Trường

 

2

Giải nhì

800.000 đồng + Giấy khen của Trường

 

3

Giải ba

600.000 đồng + Giấy khen của Trường

 

4

Khuyến khích

400.000 đồng + Giấy khen của Trường

 

Lưu ý: 
Sinh viên tham dự cuộc thi được cộng 3 điểm rèn luyện (Sinh viên chụp ảnh màn hình sau khi kết thúc nộp bài, sau đó gửi về Phòng Công tác Sinh viên qua link:

https://bit.ly/NOP_MINH_CHUNG_THI_TIM_HIEU_VE_CHINH_SACH_PHAP_LUAT_BHYT_CHO_SV

để làm minh chứng cộng điểm rèn luyện cho thí sinh). 
Sinh viên tham dự cuộc thi và đạt giải thưởng của phần thi viết sẽ được cộng thêm 5 điểm rèn luyện/1 thí sinh và khen thưởng của Nhà trường.
Mọi chi tiết, thắc mắc Sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Công tác Sinh viên để được hỗ trợ.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'XAHỘI BÀO HΠEM XÃ HỘI THÀNH PHό HỎ CHÍ MINH ΤυΕΝ GIÁO BAN TUYÊN GIÁO ĐÀNG ỦY κΙόΙ ĐẠI Hoc, CAO ĐẰNG rP.HCM VÒNG THI TRỰC TUYẾN HỘI THI TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT BẢO HIỂMYTÉ HIỂM YTÉ Y CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2024 Vòng thisẽ thi sẽ bắt đầu 8h00 ngày 16/4/2024 đến 16h00 ngày 22/4/2024'