Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

200 Triệu dành cho quỹ học bổng và nghiên cứu khoa học của sinh viên

Cập nhật 09/06/2009 - 03:15:33 PM (GMT+7)
Năm học 2009 - 2010, trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn sẽ dành ra 200 triệu đồng để trao các học bổng cho sinh viên có thành tích học tập tốt và các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có nhiều nổ lực trong học tập. Đặc biệt, nguồn kinh phí này cũng được sử dụng trong việc trao các phần thưởng cho các bạn sinh viên có thành tích trong công tác nghiên cứu khoa học nhằm góp phần thúc đẩy công tác tự học và nghiên cứu khoa học của sinh viên. Các tiêu chuẩn cụ thể sẽ được công bố trên website trường trong thời gian sớm nhất.

Giới Thiệu STU