Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Tổ chức xét tặng giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2012 dành cho sinh viên

Cập nhật 15/10/2011 - 02:36:03 PM (GMT+7)
Năm 2012 là năm thứ hai Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với các cơ quan: Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam – VIFOTEC), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên.

Từ năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thay đổi thời gian triển khai tổ chức xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên theo thời gian năm học (thời gian khởi động giải thưởng từ đầu năm học 2011-2012).
Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đại học, trường đại học và học viện (sau đây gọi tắt là đơn vị) triển khai công tác xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2012 dành cho sinh viên như sau:


I. PHÂN NHÓM NGÀNH CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN
Các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” được sắp xếp để xét thưởng theo 14 nhóm ngành:
1. Khoa học Kỹ thuật 1 (KT1): Điện, điện tử, cơ khí, luyện kim, kỹ thuật nhiệt, công nghệ vật liệu, tự động hóa, các quá trình công nghệ.
2. Khoa học Kỹ thuật 2 (KT2): Xây dựng, kiến trúc, mỏ, địa chất, giao thông, thuỷ lợi.
3. Khoa học Kỹ thuật 3 (KT3): Máy tính (khoa học máy tính, truyền thông và mạng máy tính, kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông tin) và công nghệ thông tin.
4. Khoa học Kỹ thuật 4 (KT4): Khoa học môi trường, công nghệ sinh học môi trường, công nghệ sinh học công nghiệp, công nghệ hóa học, công nghệ thực phẩm.
5. Kinh doanh và quản lý 1 (KD1): Tài chính - ngân hàng - bảo hiểm, kế toán - kiểm toán.
6. Kinh doanh và quản lý 2 (KD2): Kinh doanh (Quản trị kinh doanh, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, marketing, bất động sản, kinh doanh quốc tế, kinh doanh thương mại), quản trị - quản lý (khoa học quản lý, quản trị nhân lực, hệ thống thông tin quản lý, quản trị văn phòng).
7. Kinh doanh và quản lý 3 (KD3): Kinh tế học, luật, kinh tế ngành, kinh tế chính trị và kinh tế khác.
8. Khoa học Xã hội 1 (XH1): Ngôn ngữ, văn học, triết học, chính trị học.
9. Khoa học Xã hội 2 (XH2): Xã hội học và nhân học, báo chí, lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, an ninh và trật tự xã hội, quân sự.
10. Khoa học Giáo dục (GD): giáo dục học; quản lý giáo dục; phương pháp giảng dạy các môn học; nội dung, chương trình các môn học, thiết bị dạy học; tâm lý giáo dục.
11. Khoa học Tự nhiên 1 (TN1): Toán học, vật lý, cơ học.
12. Khoa học Tự nhiên 2 (TN2): Hóa học, sinh học và các khoa học trái đất.
13. Khoa học Nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp (NLN): Trồng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, thủy sản, công nghệ sinh học trong nông nghiệp.
14. Khoa học Y - Dược (YD): Y học cơ sở, y học lâm sàng, y tế, dược học, công nghệ sinh học trong y học.

II.   ĐÁNH GIÁ CÔNG TRÌNH
    Công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” được đánh giá theo 05 nội dung với thang điểm tối đa như sau:
    1. Mục tiêu đề tài:                                  15 điểm   
    2. Phương pháp nghiên cứu:                          20 điểm
    3. Nội dung khoa học:                              40 điểm
    4. Hiệu quả kinh tế, xã hội, giáo dục, an ninh, quốc phòng… :      15 điểm
    5. Cách trình bày công trình (bố cục, diễn đạt, sơ đồ, hình vẽ,...): 10 điểm
    Tổng cộng điểm đánh giá một công trình theo 05 tiêu chí trên tối đa là 100 điểm. Các công trình vi phạm các quy định trong thể lệ dự thi sẽ bị trừ điểm đánh giá tuỳ theo mức độ vi phạm.

•    Thời hạn nộp công trình: Trước ngày 31 tháng 5 năm 2012.
Ngoài phong bì ghi rõ: Công trình tham gia xét Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2012.
•    Địa chỉ liên hệ và gửi tham gia xét giải (qua bưu điện và email):
Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội
              Điện thoại: 04-38680134
Email:  vukhcn@moet.gov.vn;  tvha_moet@yahoo.com

Nội dung chi tiết


Giới Thiệu STU