Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Hợp tác chiến lược về Nghiên cứu khoa học và công nghệ tiên tiến

Cập nhật 19/09/2011 - 05:19:23 PM (GMT+7)
Ngày 16 tháng 09 năm 2011, Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn đã tiên hành ký hợp đồng hợp tác chiến lược về Nghiên cứu khoa học – Công nghệ tiên tiến với Viện nghiên cứu Phát triển Khoa học – Công nghệ tiên tiến.

Hai bên nhất trí hình thành chương trình hợp tác giữa các tổ chức khoa học, doanh nghiệp, trường đại học cùng nhau phát triển nghiên cứu Khoa học Công nghệ tiên tiến góp phần thể hiện một mô hình mới cho việc nghiên cứu ứng dụng Khoa học Công nghệ gắn liền với Giáo dục Đại học và sau đại học, góp phần vào sự đổi mới trong Khoa học Công Nghệ & Giáo dục Đào tạo của đất nước.

THPT


Giới Thiệu STU