Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Đăng ký tham gia trao thưởng cho học sinh tham dự cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2023 – 2024.

Cập nhật 14/03/2024 - 04:32:27 PM (GMT+7)

Nhà trường nhận được công văn số 1030/BGDĐT-GDTrH của Bộ giáo dục và đào tạo về việc trao thưởng cho học sinh tham dự cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2023 – 2024

   Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký tham gia, với nội dung cụ thể như sau:
   Cuộc thi sẽ được tổ chức: từ ngày 20/03 – 22/03/2024 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang.
   Thời gian đăng ký: gửi về phòng QLKH&SĐH trước ngày 16/03/2024.
   Thông tin chi tiết Quý Thầy Cô vui lòng xem file đính kèm.
 


Giới Thiệu STU