Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo v/v Đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 1/2023

Cập nhật 15/03/2023 - 11:16:03 AM (GMT+7)

Thực hiện Quy chế hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn được ban hành kèm theo quyết định số 171/QĐ-DSG-QLKH ngày 06/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tìm kiếm những ý tưởng nghiên cứu khoa học mới, phát triển thành những sản phẩm thực tế có tính ứng dụng cao phục vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ, công bố các công trình khoa học trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước và quốc tế. Nhà trường thông báo việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đợt 1 năm 2023. Nội dung cụ thể như sau

1. Lĩnh vực nghiên cứu: Bao gồm tất cả các ngành, chuyên ngành đào tạo của trường:

- Công nghệ Thông tin

- Công nghệ Kỹ thuật Điện tử Truyền thông

- Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử

- Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

- Kỹ thuật Xây dựng

- Công nghệ Thực phẩm

- Quản trị Kinh doanh

- Thiết kế Công nghiệp

- Khoa học tự nhiên, xã hội, chính trị…

2. Kinh phí thực hiện

- Đề tài NCKH dành cho Giảng viên: Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng/đề tài tùy thuộc vào tính ứng dụng và hàm lượng khoa học của đề tài.

- Đề tài NCKH dành cho Sinh viên: Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng/đề tài tùy thuộc vào tính ứng dụng và hàm lượng khoa học của đề tài.

3. Thời gian thực hiện

- Đăng ký kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/04/2023.

- Họp hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài từ ngày 08-19/05/2023.

- Thực hiện đề tài từ ngày 25/05/2023.

Đề nghị các Khoa, Ban, Trung tâm thẩm định, lập danh sách tổng hợp các đề tài NCKH đạt yêu cầu xếp theo thứ tự ưu tiên và các thuyết minh (03 bản có chữ ký sống) gửi về Phòng QLKH&SĐH trước ngày 28/04/2023 để tiến hành xét duyệt.

Quy trình và biểu mẫu thực hiện theo Quy chế hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn, hoặc có thể tải biểu mẫu từ website http://stu.edu.vn/vi/cat/377/bieu-mau-nghien-cuu-khoa-hoc.html

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ phòng QLKH&SĐH.

Xem chi tiết thông báo tại đây.


Giới Thiệu STU