Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Viết bài và tham dự Hội thảo khoa học quốc tế Châu Á về Môi trường và Kỹ thuật điện năm 2023.

Cập nhật 17/05/2023 - 05:09:00 PM (GMT+7)

Căn cứ thư mời số 1055/TM-ĐHĐL của Trường Đại học Điện Lực viết bài và tham dự Hội thảo khoa học quốc tế Châu Á về Môi trường và Kỹ thuật điện năm 2023, với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Hội thảo: Môi trường và Kỹ thuật điện hướng tới Chuyển dịch năng lượng – Environment and Electrical Engineering Accelerating the Energy Transition.
2. Chủ đề: Chính sách năng lượng, thị trường điện và các quy định, tiêu chuẩn; Năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ; Hệ thống điện là  Lưới điện thông minh; Hệ thống tích hợp các nguồn năng lượng; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Tòa nhà thông minh và thành phố thông minh; Mạch điện, cảm biến và cơ cấu chấp hành; Vật liệu và công nghệ Nano trong kỹ thuật năng lượng; Bảo vệ môi trường; Điện tử công suất và kết cấu điện tử; Phương tiện giao thông điện; Bảo trì, vận hành, an toàn và chuẩn đoán trong hệ thống điện; Đo lường, điều khiển và tự động hóa; Giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực năng lượng…
3. Các mốc thời gian:
   -  Ngày 15/4/2023: Phiên họp đề xuất.
   -  Ngày 31/05/2023: Thông báo chấp nhận phiên họp.
   -  Ngày 01/05 – 30/06/2023: Gửi đầy đủ hồ sơ giấy.
   -  Ngày 01/09/2023: Đăng ký sớm.
   -  Ngày 15/9/2023: Thông báo chấp nhận đủ hồ sơ.
   -  Ngày 01/10/2023: Nộp đầy đủ hồ sơ giấy.
   -  Thời gian tổ chức Hội thảo: Từ ngày 13 – 15/11/2023.
   -  Địa điểm: Hà Nội.
     Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký tham gia. Các nội dung chi tiết khác vui lòng xem tại thư mời số 1055/TM-ĐHĐL của Trường Đại học Điện Lực (đính kèm).
 


Giới Thiệu STU