Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023

Cập nhật 04/04/2023 - 11:21:38 AM (GMT+7)

Căn cứ công văn số 969/SKHCN-TĐC của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh về việc tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023.

    Giải thưởng Chất lượng Quốc gia Việt Nam là giải thưởng chất lượng có uy tín, nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dương (APQO).
    Thông tin về việc đăng ký tham dự Giải thưởng như sau:
     - Thời gian nộp hồ sơ đăng ký và tham dự: trước ngày 07/04/2023.
     - Hồ sơ đăng ký tham dự (theo mẫu đính kèm) và gửi về địa chỉ: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.
    Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký tham gia. Các nội dung chi tiết khác vui lòng xem tại công văn số 969/SKHCN-TĐC của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm).
 


Giới Thiệu STU