Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Đăng ký viết bài tham luận Hội thảo khoa học quốc gia “Tự chủ đại học trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học: kết quả, bài học kinh nghiệm và những yêu cầu trong giai đoạn mới

Cập nhật 29/03/2023 - 03:40:42 PM (GMT+7)

Căn cứ công văn số 446/ĐHQG-KHCN của Trường Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc mời tham gia viết bài tham luận Hội thảo Khoa học quốc gia.

       Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia với chủ đề: “Tự chủ đại học trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học: kết quả, bài học kinh nghiệm và những yêu cầu trong giai đoạn mới”. Nội dung bài tham luận tập trung vào các vấn đề liên quan đến quá trình thực hiện tự chủ đại học, kinh nghiệm thực tiễn, bài học kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị cho giai đoạn mới.
       Thông tin về việc đăng ký gửi tham luận cho Hội thảo như sau:
         - Thời gian gửi bài tham luận: trước ngày 10/04/2023. 
         - Tổ chức Hội thảo: 8h00, Thứ Sáu, ngày 21/04/2023.
         - Địa điểm: Nhà điều hành ĐHQG-HCM, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
       Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký viết bài. Các nội dung chi tiết khác vui lòng xem tại công văn số 446/ĐHQG-KHCN của Trường Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm).
 


Giới Thiệu STU