Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo V/v. Đăng ký viết bài và tham dự Diễn đàn Quốc tế hoá Giáo dục đại học lần thứ 6 (FIHE6).

Cập nhật 03/02/2023 - 03:45:30 PM (GMT+7)

Căn cứ thông báo số 28/ĐHNT – HTQT của Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội về việc mời viết bài và tham dự Diễn đàn Quốc tế hoá Giáo dục đại học lần thứ 6 (FIHE6) với chủ đề: “Campus-in-campus: Innovative Models for Internationalization of Higher Education Institutions”.

    Nhà trường kính gởi đến đơn vị thông báo về việc viết bài và tham dự Diễn đàn. Chủ đề của các bài viết có thể bao gồm nhưng không giới hạn những vấn đề sau:
      1. Thành lập phân hiệu của các tổ chức giáo dục nước ngoài;
      2. Xu thế mới trong quốc tế hoá giáo dục;
      3. Tính bền vững của các phân hiệu;
      4. Sự dịch chuyển của các chương trình đào tạo/ cơ sở giáo dục đại học;
      5. Quốc tế hoá các cơ sở giáo dục đại học trong nước;
      6. Sự dịch chuyển theo “chiều dọc” và “chiều ngang”;
      7. Giáo dục không biên giới/ Trường đại học ảo;
      8. Quốc tế hoá dựa trên hội nhập;
      9. Những kỳ vọng của các bên liên quan trong giáo dục đại học;
     10. Sự thay đổi trong quan điểm về dịch chuyển ở lĩnh vực giáo dục đại học;
     11. Những yếu tố tác động đến trải nghiệm học tập của sinh viên;
     12.  Phát triển bền vững trong quốc tế hoá giáo dục đại học.
   Diễn đàn sẽ được tổ chức: Thứ năm, ngày 16/03/2023.
   Địa điểm: Trường Đại học Ngoại Thương
                    Số 91 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
   Thông tin chi tiết Quý Thầy Cô vui lòng xem file đính kèm.
 


Giới Thiệu STU