Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo V/v. Đăng ký gửi bài hội thảo khoa học “Công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học ở các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng trong xu thế hội nhập quốc tế”.

Cập nhật 02/02/2023 - 03:30:06 PM (GMT+7)

Căn cứ thư mời viết bài hội thảo khoa học “Công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học ở các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng trong xu thế hội nhập quốc tế”.

     Nhà trường kính gởi đến đơn vị thông báo về việc gửi bài hội thảo khoa học.
     Đối tượng: Giảng viên, nhà khoa học trong lĩnh vực giáo dục thể chất, huấn luyện thể thao, y học thể dục thể thao, thể thao giải trí, sức khoẻ cộng đồng, kinh tế thể thao,.. của các trường Đại học, Học viện và Cao đẳng.
     Hội thảo dự kiến tổ chức: tháng 06/2023.
     Địa điểm: Trường Đại học Ngoại Thương
                     Số 91 Chùa Láng, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP.Hà Nội.
     Bài viết toàn văn bằng tiếng Việt gửi về Ban Tổ chức theo địa chỉ: Trung tâm Giáo dục thể chất & Thể thao – Trường Đại học Ngoại thương, số 91 Chùa Láng, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP.Hà Nội trước ngày 01/04/2023 theo địa chỉ email: tt.gdtc@ftu.edu.vn. 
     Thông tin chi tiết Quý Thầy Cô vui lòng xem file đính kèm.
 


Giới Thiệu STU