Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Tham gia Giải thưởng Sáng chế Thành phố Hồ Chí Minh lần VII năm 2022.

Cập nhật 04/11/2022 - 11:01:29 AM (GMT+7)

Căn cứ công văn số 3394/SKHCN-SHTT của Sở Khoa học và Công Nghệ TP.HCM về việc phổ biến thông tin Giải thưởng Sáng chế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII năm 2022, với nội dung cụ thể như sau:

I. Đối tượng tham dự.
     Là các sáng chế/ giải pháp hữu ích đã được cấp bằng độc quyền sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích của Việt Nam hoặc của một nước khác, còn trong thời hạn hiệu lực ít nhất là ba năm tính từ ngày 31 tháng 12 năm 2021 hoặc sáng chế/ giải pháp hữu ích chưa có Bằng độc quyền nhưng đã có kết quả thẩm định nội dung đồng ý cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, cơ quan sở hữu trí tuệ nước khác.
II. Điều kiện tham dự.
    -  Sáng chế/ giải pháp hữu ích dự giải phải chưa từng đạt các giải thưởng sáng chế Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các giải thưởng sáng chế của quốc gia trước đó.
    -  Hồ sơ đăng ký tham dự giải phải do cá nhân hoặc tổ chức đang là chủ Đơn đăng ký hoặc chủ sở hữu của Bằng độc quyền liên quan; và Có địa chỉ thường trú (nếu là cá nhân) hoặc có địa chỉ của trụ sở chính (nếu là tổ chức) tại Thành phố Hồ Chí Minh; hoặc Sáng chế/ giải pháp hữu ích dự giải đang được khai thác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
III.  Hồ sơ, thời gian, địa điểm đăng ký.
1.  Hồ sơ tham dự
    -  Phiếu tham dự Giải thưởng Sáng chế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII năm 2022: 03 bản chính (theo Phụ lục 1)
    -  03 bản photo Bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích hoặc Tờ khai đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích kèm theo kết quả thẩm định nội dung đồng ý cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hoặc cơ quan sở hữu trí tuệ nước khác.
    -  Bản mô tả sáng chế/ giải pháp hữu ích đã nộp đến Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam hoặc cơ quan sở hữu trí tuệ nước khác (kèm theo bản dịch sang Tiếng Việt): 03 bản
    -  03 bản đánh giá tiềm năng thương mại của sáng chế/ giải pháp hữu ích (theo Phụ lục 2)
    - Các tài liệu minh hoạ khác gồm:
       + Sơ đồ, bản vẽ, bảng biểu, hình chụp và các tài liệu có liên quan;
       + Bằng khen, giấy khen sáng chế/ giải pháp hữu ích đã đạt được,…;
       + Sản phẩn, hợp đồng kinh tế, hợp đồng triển khai, hình ảnh minh hoạ.
       + Các tài liệu khác có liên quan.
2. Thời gian đăng ký: trước ngày 21/11/2022.
3.  Địa điểm gửi hồ sơ.
     Hồ sơ tham gia đề nghị gởi trực tiếp về Phòng Quản lý Khoa học & Sau đại học, phòng A207 – Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.
     Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký tham gia. Các nội dung chi tiết khác vui lòng xem tại công văn số 3394/SKHCN-SHTT của Sở Khoa học và Công Nghệ TP.HCM (đính kèm).

Thể lệ giải thưởng Sáng chế tại đây.
 

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU