Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Thông báo

Thông báo thời gian hoạt động giảng dạy trình độ thạc sĩ

Cập nhật 12/12/2022 - 04:32:11 PM (GMT+7)

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn trân trọng thông báo thời gian hoạt động giảng dạy trình độ thạc sĩ được quy định cụ thể như sau:

Thời gian hoạt động giảng dạy trình độ thạc sĩ sẽ được áp dụng tại Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn kể từ ngày ra thông báo.

Thông báo chi tiết

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật