Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Thông báo

Quyết định về việc giao đề tài Luận văn tốt nghiệp cao học 2016 - 2018

Cập nhật 11/05/2018 - 01:00:00 AM (GMT+7)

ày 11/05/2018, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ký quyết định số 110/QĐ-DSG-SĐH về việc giao đề tài Luận văn tốt nghiệp cao học 2016 - 2018

fdaa62510f493ee737fc498006771c08.jpg

b99b3219d5bd5fcb6b2ac5542f71fe39.png

3d4347d3485801cbf82db3b093979f66.png

98575fb2dff16cf283d77fa913ad8c99.png

Đính kèm: Quyết định


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật