Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Tuyển Sinh trình độ thạc sĩ

Quyết định công bố điểm chuẩn trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2020 - Khóa 4.

Cập nhật 05/05/2021 - 12:24:35 PM (GMT+7)

Ngày 05/5/2021, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã ban hành Quyết định số 66/QĐ-DSG-SĐH về việc công bố điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2020 - Khóa 4, nội dung cụ thể như sau:

- Tổng điểm 02 môn Cơ bản (Toán cao cấp) và Cơ sở (Hóa học - Hóa sinh thực phẩm) đạt từ 11.00 điểm trở lên và không có môn nào dưới 5.00;

- Môn Ngoại ngữ (tiếng Anh) đạt từ 5.00 điểm trở lên (thang điểm 10.00)

Xem chi tiết quyết định tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật