Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Học Bổng Du Học

Thông báo V/v. Tuyển sinh đi học tại Mông Cổ diện hiệp định năm 2022.

Cập nhật 23/08/2022 - 04:43:37 PM (GMT+7)

Căn cứ thông báo số 1078/TB-BGDĐT ngày 15/08/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Mông Cổ diện hiệp định năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

1.Thông tin về chương trình học bổng: 
1.1. Số lượng học bổng, trình độ đào tạo.
    Chính phủ Mông Cổ cấp 05 học bổng dài hạn cho lưu học sinh Việt Nam để đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
1.2.Thời gian đào tạo: từ 02 năm đến 04 năm tùy chương trình.
    (Không kể 01 năm học dự bị tiếng nếu cần)
1.3.Chế độ học bổng:
    Chính phủ Mông Cổ tiếp nhận đào tạo, nghiên cứu miễn phí cấp học bổng hàng tháng theo quy định của phía Mông Cổ. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và một lượt về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định tại Mông Cổ.
2.Hồ sơ và thời hạn đăng ký dự tuyển: 
    - Nộp hồ sơ trực tuyến tại website: https://tuyensinh.vied.vn
    - Nộp hồ sơ giấy: chuyển 4 bộ hồ sơ giấy (01 bộ hồ sơ giấy chính thức bằng tiếng Việt và 03 bộ hồ sơ bằng tiếng Mông Cổ hoặc tiếng Anh) bằng thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Hợp tác quốc tế).
    - Thời gian nhận hồ sơ: trước ngày 05/09/2022 (tính theo ngày Cục Hợp tác quốc tế nhận được hồ sơ và thời gian hoàn thành đăng ký online).
     Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký. Các nội dung chi tiết khác vui lòng xem tại thông báo số 1078/TB-BGDĐT ngày 15/08/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đính kèm).