Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Học Bổng Du Học

Thông báo Tuyển sinh đi học tại Cu-Ba năm 2022.

Cập nhật 29/07/2022 - 08:57:48 AM (GMT+7)

Căn cứ thông báo số 864/TB-BGDĐT ngày 26/07/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Cu-ba năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin về chương trình học bổng: 
1.1. Số lượng học bổng, trình độ đào tạo.
    - Số lượng học bổng: 10 suất học bổng toàn phần đào tạo trình độ đại học.
    - Ngành đào tạo: 07 chỉ tiêu ngành Y và các ngành phía Cu-ba đào tạo trong năm học 2022 – 2023 (chi tiết trong phụ lục 3).
1.2. Thời gian đào tạo: từ 05 năm đến 06 năm (bao gồm 01 năm học dự bị tiếng)
1.3. Chế độ học bổng:
    Chính phủ Cu-ba miễn học phí, cấp bảo hiểm y tế và bố trí chỗ ở theo quy định của phía Cu-ba. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí theo chế độ hiện hành đối với du học sinh học bổng Hiệp định tại Cu-ba.
2. Hồ sơ và thời hạn đăng ký dự tuyển: 
    - Nộp hồ sơ trực tuyến tại website: http://tuyensinh.vied.vn 
    - Nộp hồ sơ giấy: Ứng viên chuyển 01 bộ hồ sơ tiếng Việt và 02 bộ hồ sơ bằng tiếng Tây Ban Nha đăng ký dự tuyển bằng thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo.
    - Thời gian nhận hồ sơ: đến ngày 20/09/2022 (tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Hợp tác quốc tế).
       Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký. Các nội dung chi tiết khác vui lòng xem tại thông báo số 864/TB-BGDĐT ngày 26/07/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đính kèm).