Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Học Bổng Du Học

Thông báo Tuyển sinh đi học tại Vương Quốc Căm-pu-chia năm 2022

Cập nhật 22/06/2022 - 08:58:58 AM (GMT+7)

Căn cứ thông báo số 672/TB-BGDĐT ngày 17/06/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Vương Quốc Căm-pu-chia  năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin về chương trình học bổng: 
1.1. Số lượng học bổng, trình độ đào tạo.
   -  Tổng số có 20 suất học bổng (đại học và sau đại học) và 15 suất học bổng học tiếng Khơ-me.
   -  Ngành học bao gồm Ngôn ngữ và văn hóa Khơ-me và các ngành học trong danh mục các ngành học được phía Căm-pu-chia tiếp nhận.
1.2. Thời gian đào tạo: từ 02 năm đến 05 năm tùy chương trình.
1.3. Chế độ học bổng:
     Ứng viên trúng tuyển sẽ được Chính phủ Căm-pu-chia cấp học bổng bao gồm phí đào tạo, bố trí chỗ ở trong ký túc xá với chi phí áp dụng theo quy định của Chính phủ Căm-pu-chia đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định; Chính phủ Việt Nam cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng, phí đi đường lệ phí làm hộ chiếu, visa và bảo hiểm y tế theo chế độ hiện hành đối với du học sinh diện Hiệp định tại Căm-pu-chia. Vé máy bay lượt đi do du học sinh và cơ quan đề cử đi học tự thu xếp. Vé máy bay lượt về do Chính phủ Căm-pu-chia đài thọ hoặc du học sinh và cơ quan đề cử đi học tự thu xếp.
2. Hồ sơ và thời hạn đăng ký dự tuyển: 
   -  Nộp hồ sơ trực tuyến tại website: http://tuyensinh.vied.vn.
   -  Nộp hồ sơ giấy: Ứng viên chuyển 03 bộ hồ sơ giấy chính thức đăng ký dự tuyển bao gồm 01 bộ bằng tiếng Việt và 02 bộ bằng tiếng Anh bằng thư chuyển phát nhanh bảo đảm tới Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   - Thời gian nhận hồ sơ: đến ngày 31/07/2022 (tính theo ngày Cục Hợp tác quốc tế nhận được hồ sơ và thời gian hoàn thành đăng ký online).
Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên có quan tâm đăng ký. Các nội dung chi tiết khác vui lòng xem tại thông báo số 672/TB-BGDĐT ngày 17/06/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đính kèm).