Mã Trường

Mã Trường

Nghiên Cứu Khoa Học

Hội Nghị Khoa Học Khoa

Cập nhật 16/12/2012 - 05:18:39 PM (GMT+7)

Hội Nghị  Báo Cáo Luận Văn Tiến Sĩ


SỰ QUAN TÂM CỦA BAN LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

1.  "Nghiên cứu thiết kế hệ thống cách ly dao động sử dụng độ cứng âm" do

     TS. Lê Thanh Danh trình bày.

2.  "Nghiên cứu phát triển hệ thống truyền động thủy lực mạch kín tiết kiệm năng 

      lượng áp dụng cho một số loại xe cơ giới" do TS. Hồ Triết Hưng trình bày.Giới Thiệu STU