Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

V/v: Nhận đề tài LVTN - Hệ: LTĐH khóa 6

Cập nhật 04/05/2012 - 03:24:32 AM (GMT+7)
(không có)
Sinh viên hệ LTĐH khóa 6 (làm LVTN) liên hệ gấp với các Thầy hướng dẫn để nhận đề tài LVTN.
Danh sách Thầy hướng dẫn đã được niêm yết tại bảng thông báo Khoa Cơ khí - tầng trệt khu C.
Sinh viên lưu ý theo dõi.

Giới Thiệu STU