TB Khoa.CNTP

In

Nhận chứng chỉ khóa học Quản lý Chất lượng ISO 22.000

Cập nhật 25/09/2013 - 08:21:26 AM (GMT+7)

THÔNG BÁO

Nhận chứng chỉ khóa học Quản lý Chất lượng ISO 22.000

 

     

         Sinh viên các lớp C10_TP, D09_TP, L11_TP nhận chứng chỉ khóa học Quản lý chất lượng ISO 22.000 (tháng 05/2013) tại văn phòng khoa giờ hành chính.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS