Mã Trường

Mã Trường

Miễn Giảm Học Phí

Thông báo Xét giảm học phí Học kỳ II (2012 - 2013)

Cập nhật 19/03/2013 - 05:44:32 PM (GMT+7)

Sinh viên xem kỹ Thông báo và Hướng dẫn để thực hiện hồ sơ chính xác

Chi tiết Thông báo xem tại đây

Chi tiết Hướng dẫn thực hiện hồ sơ xem tại đây

Mẫu đơn, sinh viên tại tại mục Biểu mẫu của Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật