Cơ cấu tổ chức

In

Danh sách cán bộ, nhân viên Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

Cập nhật 03/04/2017 - 04:29:16 PM (GMT+7)

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên hiện có 08 cán bộ, nhân viên

2771a456a5784ce06f159f87efd6db4a.jpg 1. ThS. Lê Thị Phương Hằng - Phó Phòng
53ea0dd8a7854ecc6869a89ec811f58c.jpg 2. CNCĐ. Phạm Huy Vũ - Chuyên viên.

e8600b4c727a55bffaac9d7982f3697d.jpg

3. CN. Trịnh Thị Tấu Thư - Chuyên viên.

729aa22ca5f81995e7f1eb2fffe8dc6b.jpg4. KS. Nguyễn Thị Diễm Ngân - Chuyên viên


49ede23c3da37b2e3757a8bd711467ad.jpg 5. CNCĐ. Võ Hoàng Phi - Chuyên viên.
6. CN. Võ Thị Như Thủy - Chuyên viên.
7. CN. Trần Mai Anh - Chuyên viên.
507c8d99b4f71d92e1dba627dc449a76.jpg 8. CNCĐ. Phạm Lê Nhật Trung - Chuyên viên.

Các Nội Dung Liên Quan


VIDEO CLIPS

Thông Báo

Đối Tác