Mã Trường

Mã Trường

Chương trình CTXH

TB Kết quả thực hiện chương trình CTXH của HSSV các khóa 2009, 2010

Cập nhật 25/08/2012 - 07:30:10 AM (GMT+7)

Danh sách cụ thể số ngày CTXH đã hoàn thành của từng HSSV tính đến ngày 13/6/2012 đã được chuyển về các Văn phòng Khoa.

HSSV liên hệ Văn phòng Khoa để xem chi tiết.

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật