Mã Trường

Mã Trường

Miễn Giảm Học Phí

Thông báo Giảm học phí Học kỳ II, năm học 2011 - 2012

Cập nhật 13/03/2012 - 03:03:54 AM (GMT+7)
(không có)

Sinh viên xem kỹ và thực hiện theo đúng hướng dẫn nộp hồ sơ.

Thời gian nhận hồ sơ: 01/4 - 30/4/2012

Nội dung thông báo: tải file

Hướng dẫn nộp hồ sơ: tải file


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật