Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Thông báo xét giảm học phí HK II, năm học 2009 - 2010 đối với hệ ĐH, CĐ, TCCN chính quy và HK I hệ LTĐH 2009

Cập nhật 08/04/2010 - 06:16:38 PM (GMT+7)
Sinh viên xem kỹ thông tin tại mục

- Đối với học kỳ II, năm học 2009 - 2010 của hệ ĐH, CĐ, TCCN: xem chi tiết theo đường link sau:

http://www.stu.edu.vn/index.php?page=Content&tab=131&id=2351&cat_id=140&module_id=270&tab_module=7777&action=view_details

- Đối với học kỳ I,  hệ LTĐH 2009: xem chi tiết theo đường link sau:

http://www.stu.edu.vn/index.php?page=Content&tab=131&id=2353&module_id=270&tab_module=7777&cat_id=140&style=&action=view_details


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật