Mã Trường

Mã Trường

Đánh Giá Điểm Rèn Luyện

Thống kê kết quả đánh giá rèn luyện Học kỳ I, năm học 2008 - 2009

Cập nhật 06/04/2009 - 05:01:32 PM (GMT+7)
Tổng số sinh viên được đánh giá là 5805, kết quả cụ thể như sau:

Stt

Khoa

Tổng số HSSV

Kém

Yếu

Trung Bình

TB - Khá

Khá

Tốt

Xuất sắc

1

Công Nghệ Thực Phẩm

877

1

21

0

54

617

170

14

2

Cơ Khí

185

0

10

1

12

85

74

3

3

Điện Điện Tử

760

0

59

8

105

326

254

8

4

Kỹ Thuật Công Trình

583

0

41

8

71

310

137

16

5

Design

398

0

13

32

115

177

60

1

6

Công Nghệ Thông Tin

955

3

41

16

140

445

283

27

7

Quản Trị Kinh Doanh

2047

2

123

48

211

1103

515

45

 

Tổng cộng

5805

6

308

113

708

3063

1493

114


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật