Mã Trường

Mã Trường

Miễn Giảm Học Phí

Thông báo V/v Xét giảm học phí đối với Hệ LTĐH khóa 2009

Cập nhật 30/03/2010 - 04:20:05 PM (GMT+7)
Sinh viên nghiên cứu kỹ "Hướng dẫn nộp hồ sơ giảm học phí tại trường - Hệ Liên thông đại học"

Sinh viên xem chi tiết trong văn bản đính kèm, tải tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: 29/04/2010


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật