Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Thông báo kết quả chính thức Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên đầu khoá, giữa khoá, cuối khoá năm học 2023-2024

Cập nhật 25/11/2023 - 12:29:02 AM (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số 82/KH-DSG-CTSV ngày 14/08/2023 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên” (Tuần SHCD - SV) giữa khoá, cuối khoá năm học 2023-2024; Kế hoạch số 93/TB-DSG-CTSV ngày 06/09/2023 về việc tổ chức Tuần SHCD – SV đầu khoá năm học 2023-2024;

Nhà trường thông báo kết quả chính thức Tuần SHCD - SV đầu khoá, giữa khoá, cuối khoá năm học 2023-2024 của sinh viên như sau:

1. Sinh viên xem kết quả chính thức Tuần SHCD – SV năm học 2023-2024 tại:

- Văn phòng Khoa

- Cổng thông tin sinh viên: ctsv.stu.edu.vn

- Danh sách tại link bên dưới.

2. Kết quả chính thức đã cập nhật kết quả thi lần 2. Những sinh viên không đạt hoặc không làm bài trong cả hai lần sẽ bị xử lý theo Nội quy Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khoá, giữa khoá, cuối khoá năm học 2023-2024

DANH SÁCH CHÍNH THỨC TUẦN SHCD - SV NĂM HỌC 2023-2024

Khoa Cơ Khí: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Điện - Điện tử: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Công nghệ thông tin: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Công nghệ thực phẩm: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Quản trị kinh doanh: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Kỹ thuật công trình: Sinh viên xem danh sách tại đây

Khoa Design: Sinh viên xem danh sách tại đây


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật