Mã Trường

Mã Trường

Bản tin - Sự kiện

Thông báo thời gian học lại và làm lại bài thu hoạch Tuần sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu khoá, giữa khoá, cuối khoá năm học 2023-2024

Cập nhật 24/10/2023 - 11:21:04 PM (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số 82/KH-DSG-CTSV ngày 14/08/2023 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên” (Tuần SHCD - SV) giữa khoá, cuối khoá năm học 2023-2024; Kế hoạch số 93/TB-DSG-CTSV ngày 096/09/2023 về việc tổ chức Tuần SHCD – SV đầu khoá năm học 2023-2024;

Căn cứ kết quả bài thu hoạch Tuần SHCD – SV năm học 2023-2024;

Nhà trường thông báo đến các sinh viên có kết quả KHÔNG ĐẠT trong Tuần SHCD – SV đầu khoá, giữa khóa, cuối khóa năm học 2023-2024 sẽ học và làm lại bài thu hoạch như sau:

1. Cố vấn học tập các lớp có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn sinh viên có kết quả KHÔNG ĐẠT tự học lại theo tài liệu và bài giảng đăng tải tại cổng thông tin Sinh viên từ ngày 25/10/2023 đến ngày 28/10/2023.

2. Sinh viên đăng nhập vào hệ thống cổng thông tin sinh viên (http://ctsv.stu.edu.vn) để xem lại các chuyên đề của Tuần SHCD – SV và làm lại bài thu hoạch tuần SHCD-SV:

- Đối với SV khóa 2023: Xem tại mục Tài liệu tham khảo Tuần SHCD – SV đầu khóa;

- Đối với SV khóa 2021, 2022: Xem tại mục Tài liệu tham khảo Tuần SHCD – SV giữa khóa;

- Đối với SV khóa 2020: Xem tại mục Tài liệu tham khảo Tuần SHCD – SV cuối khóa.

3. Thời gian mở cổng thông tin: Từ 07h00 ngày 26/10/2023 đến 20h00 ngày 28/10/2023. Sau thời gian trên, cổng thông tin làm bài thu hoạch sẽ đóng.

4. Những sinh viên không làm lại bài thu hoạch tuần SHCD - SV sẽ bị xử lý theo nội quy Tuần SHCD năm học 2023-2024.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng CTSV – Phòng A406 hoặc qua email: ctsv@stu.edu.vn  để được hướng dẫn.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật