Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Thông báo kết quả dự kiến Tuần SHCD - SV đầu khoá, giữa khoá và cuối khoá năm hcọ 2023-2024

Cập nhật 16/10/2023 - 06:08:36 PM (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số 82/KH-DSG-CTSV ngày 14/08/2023 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên” (Tuần SHCD - SV) giữa khoá, cuối khoá năm học 2023-2024; Kế hoạch số 93/TB-DSG-CTSV ngày 096/09/2023 về việc tổ chức Tuần SHCD – SV đầu khoá năm học 2023-2024;

Phòng Công tác Sinh viên thông báo kết quả dự kiến Tuần SHCD – SV đầu khoá, giữa khóa và cuối khóa năm học 2023-2024 của sinh viên như sau:

Sinh viên xem kết quả dự kiến Tuần SHCD – SV đầu khoá, giữa khóa, cuối khóa năm học 2023-2024 tại danh sách bên dưới.

Những sinh viên có kết quả KHÔNG ĐẠT hoặc KHÔNG LÀM BÀI sẽ học và làm lại bài thu hoạch Tuần SHCD – SV đầu khoá, giữa khóa, cuối khóa đợt 02 t ừ ngày 25/10/2023 đến 28/10/2023. Thông báo cụ thể sinh viên theo dõi  trên hệ thống thông tin của Nhà trường.

Sinh viên có khiếu nại, thắc mắc về kết quả bài thu hoạch liên hệ trực tiếp tại Phòng CTSV – Phòng A406 – trong giờ hành chính từ ngày 16/10/2023 đến 17h00 ngày 23/10/2023.

DANH SÁCH KẾT QUẢ DỰ KIẾN TUẦN SHCD - SV ĐẦU KHOÁ, GIỮA KHOÁ vÀ CUỐI KHOÁ NĂM HỌC 2023-2024.

Khoa Cơ Khí: Sinh viên xem danh sách tại đây.

Khoa Điện - Điện tử: Sinh viên xem danh sách tại đây.

Khoa Công nghệ thông tin: Sinh viên xem danh sách tại đây.

Khoa Công nghệ thực phẩm: Sinh viên xem danh sách tại đây.

Khoa Quản trị kinh doanh: Sinh viên xem danh sách tại đây.

Khoa Kỹ thuật công trình: Sinh viên xem danh sách tại đây.

Khoa Design: Sinh viên xem danh sách tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật