Mã Trường

Mã Trường

KT Sức Khoẻ Định Kỳ

Thông báo về việc kiểm tra sức khoẻ định kỳ năm học 2023-2024 cho sinh viên các khoá 2020, 2021, 2022

Cập nhật 25/08/2023 - 03:56:50 PM (GMT+7)

Thực hiện theo Quy định về công tác y tế học đường của sinh viên Trường  Đại học Công nghệ Sài Gòn,

Nhà trường thông báo về việc tổ chức kiểm tra sức khoẻ định kỳ nă học 2023-2024 cho sinh viên như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên khoá 2020, 2021, 2022

2. Nội dung: Khám sức khoẻ tổng quát và xét nghiệm công thức máu.

3. Thời gian và địa điểm:

a. Thời  gian: Từ ngày 07/09/2023 - 09/09/2023

- Sáng từ 07h30  đến 11h00

- Chiều từ 13h00 đến 16h00

b. Địa điểm: Sinh viên các  Khoa nhận phiếu khám sức khoẻ tại Tầng 8 Khu C và thực hiện khám sức khoẻ theo lịch phân bổ (Thông tin bên dưới) tại Tầng 6 và Tầng 7 Khu C

4. Lệ phí: 100.000đ / 1 SV

5. Thời gian đăng ký: Sinh viên đăng ký và nộp tiền theo lớp. Lơp trưởng tổng hợp DS và nộp về Phòng CTSV - Phòng A406 từ ngày ra thông báo đến ngày 06/09/2023.

*Lưu ý:

- Sinh viên khi đi khám sức khoẻ cần mang theo phiếu đăng ký KSK và đi theo đúng lịch được phân bổ.

- Sinh viên không tham gia KSK định kỳ năm học 2023 - 2024 sẽ bị xử lý tjhoe quy định của nhà trường.

LỊCH PHÂN BỔ KHÁM SỨC KHOẺ

 

Các Nội Dung Liên Quan

    Không tìm thấy kết quả nào.

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật