Mã Trường

Mã Trường

Đánh Giá Điểm Rèn Luyện

Kết quả đánh giá rèn luyện (dự kiến) của sinh viên học kỳ 1, năm học 2022-2023

Cập nhật 10/03/2023 - 11:50:16 AM (GMT+7)

Phòng Công tác Sinh viên thông báo kết quả Điểm rèn luyện DỰ KIẾN của sinh viên trong học kỳ 1, năm học 2022 - 2023 và hướng dẫn tiếp nhận khiếu nại như sau:

  1. Kết quả điểm rèn luyện:
  • Sinh viên xem kết quả tại đây
  • Ban cán sự các lớp nhận Bảng tổng hợp Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên từ Khoa và thông báo điểm cho sinh viên của lớp.
  1. Tiếp nhận khiếu nại:
  • Các trường hợp khiếu nại hoặc thắc mắc về điểm, sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên (Phòng A.406) để được giải quyết.
  • Thời gian thực hiện quyền khiếu nại: từ ngày ra thông báo đến ngày 29/3/2023.

Sau thời hạn trên, Nhà trường sẽ công bố kết quả chính thức và không tiếp nhận bất kỳ khiếu nại nào khác.

 

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật