Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Thông báo kết quả chính thức bài thu hoạch Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên giữa khoá, cuối khoá năm học 2022-2023

Cập nhật 04/11/2022 - 06:01:19 PM (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số 59/KH-DSG-CTSV ngày 11/08/2022 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên” (Tuần SHCD - SV) giữa khoá, cuối khoá năm học 2022-2023; Thông báo số 220/TB-DSG-CTSV ngày 15/08/2022 về việc tổ chức Tuần SHCD – SV giữa khoá, cuối khoá năm học 2022-2023;

Nhà trường thông báo kết quả chính thức Bài thu hoạch tuần sinh hoạt Công dân Sinh viên giữa khoá, cuối khoá năm học 2022-2023 của sinh viên như sau:

1. Sinh viên xem kết quả chính thức Bài thu hoạch Tuần SHCD – SV giữa khoá, cuối khoá năm học 2022-2023 tại thông tin bên dưới hoặc tại cổng thông tin sinh viên.

2. Kết quả chính thức đã cập nhật kết quả thi lần 2. Những sinh viên không đạt hoặc không làm bài trong cả hai lần sẽ bị xử lý theo Nội quy Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khoá, cuối khoá năm học 2022-2023.

DANH SÁCH KẾT QUẢ CHÍNH THỨC TUẦN SHCD - SV GIỮA KHOÁ, CUỐI KHOÁ NĂM HỌC 2022-2023

Sinh viên xem danh sách tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật