Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Thông báo học lại và làm lại bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân - Sinh viên giữa khoá, cuối khoá năm học 2022-2023

Cập nhật 27/10/2022 - 03:17:14 PM (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số 59/KH-DSG-CTSV ngày 11/08/2022 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên” (Tuần SHCD - SV) giữa khoá, cuối khoá năm học 2022-2023; Thông báo số 220/TB-DSG-CTSV ngày 15/08/2022 về việc tổ chức Tuần SHCD – SV giữa khoá, cuối khoá năm học 2022-2023;

Căn cứ kết quả bài thu hoạch Tuần SHCD – SV năm học 2022-2023;

Nhà trường thông báo đến các sinh viên có kết quả KHÔNG ĐẠT trong Tuần SHCD – SV giữa khóa, cuối khóa năm học 2022-2023 sẽ làm lại bài thu hoạch như sau:

  1. Những sinh viên có kết quả không đạt hoặc không làm bài Tuần SHCD – SV năm học 2022-2023 sẽ tham gia học lại các chuyên đề; Cố vấn học tập các lớp có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn sinh viên học lại theo tài liệu và bài giảng tại cổng thông tin Sinh viên từ ngày 27/10/2022 đến ngày 30/10/2022.
  2. Sinh viên đăng nhập vào hệ thống cổng thông tin sinh viên để xem lại các chuyên đề của Tuần SHCD – SV và làm lại bài thu hoạch tuần SHCD-SV: http://ctsv.stu.edu.vn
    • Đối với SV khóa 2020, 2021: Tài liệu tham khảo Tuần SHCD – SV giữa khóa
    • Đối với SV khóa 2019: Tài liệu tham khảo Tuần SHCD – SV cuối khóa
  3. Thời gian mở cổng thông tin: Từ 07h00 ngày 31/10/2022 đến 20h00 ngày 01/11/2022. Sau thời gian trên, bài thu hoạch trên cổng thông tin sinh viên sẽ đóng.
  4. Những sinh viên không làm lại bài thu hoạch tuần SHCD sẽ bị xử lý theo nội quy Tuần SHCD năm học 2022-2023.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng CTSV – Phòng A406 hoặc qua email: ctsv@stu.edu.vn  để được hướng dẫn.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật