Mã Trường

Mã Trường

Chương trình CTXH

Thông báo tổng hợp kết quả thực hiện chương trình công tác xã hội của sinh viên các khoá năm học 2021-2022

Cập nhật 13/07/2022 - 05:13:09 PM (GMT+7)

Căn cứ Quy định về Tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy được ban hành theo quyết định số 190/QĐ-DSG-CTSV ngày 17/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn;

Nhằm tổng kết kết quả tích luỹ ngày CTXH của sinh viên đã tham gia các chương trình CTXH có giấy xác nhận nhưng chưa nộp về trường trong các đợt tổng hợp, Nhà trường thông báo đến toàn thể Sinh viên về việc tổng hợp kết quả thực hiện chương trình Công tác xã hội (CTXH) tính đến năm học 2021-2022 như sau:

 1. Sinh viên các khoá cũ từ khoá 2017 trở về trước chưa hoàn tất hồ sơ CTXH: Sinh viên tổng hợp tất cả hồ sơ hoạt động CTXH thực hiện đến ngày 01/07/2022.
 2. Sinh viên đại học khoá 2018, 2019, 2020: Sinh viên tổng hợp tất cả hồ sơ đã thực hiện hoạt động nhưng chưa tổng hợp ở các đợt trước và các hoạt động thực hiện từ ngày 05/09/2021 đến ngày 01/07/2022.
 3. Sinh viên khoá 2021: Tiến hành tổng hợp hồ sơ CTXH theo lớp tất cả các hoạt động thực hiện từ ngày 05/09/2021 đến ngày  01/07/2022.
 4. Hồ sơ tổng hợp theo mẫu chung của Trường gồm:
 • Báo cáo tổng kết việc thực hiện các ngày CTXH của từng sinh viên (mẫu 01-CTXH).
 • Giấy xác nhận nội dung và số ngày CTXH của từng sinh viên; các loại minh chứng kèm theo.
 • Báo cáo tổng kết việc thực hiện các ngày CTXH theo lớp nộp văn bản (mẫu 02 – CTXH).
 1. Thời gian tổng hợp và nộp về Phòng CTSV từ ngày 11/07/2022 đến 17h00 ngày 29/07/2022, sinh viên nộp hồ sơ theo hai phương thức:
 • Nộp trực tiếp tại Phòng CTSV – Phòng A406: Lớp trưởng hoặc Bí thư tổng hợp hồ sơ của lớp theo hướng dẫn đính kèm. (Không nhận hồ sơ cá nhân, chỉ nhận hồ sơ theo lớp khi nộp trực tiếp).
 • Nộp hồ sơ qua đường bưu điện: Sinh viên hiện đang nghỉ hè và không có mặt tại Tp.HCM gửi hồ sơ CTXH bản gốc về trường qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn – 180 Cao Lỗ, P.4, Q.8, Tp.HCM (Phòng Công tác sinh viên – SĐT: 028.62630791).
 • Lưu ý: Lớp trưởng hoặc Bí thư phải thực hiện tổng hợp danh sách lớp và gửi về Phòng CTSV.
 1. Sau đợt tổng hợp này, tất cả hồ sơ CTXH sinh viên đã tham gia hoạt động ở địa phương ngoài trường từ ngày 01/07/2022 trở về trước, Nhà trường không tiếp nhận hồ sơ.

Đề nghị Ban chủ nhiệm Khoa chỉ đạo GVCN/CVHT các lớp đôn đốc và nhắc nhở sinh viên hoàn tất việc tổng hợp hồ sơ CTXH trong đợt tổng hợp này.

Các mẫu giấy tổng hợp hồ sơ công tác xã hội sinh viên xem tại link bên dưới:

https://bit.ly/BIEU_MAU_HO_SO_CTXH

 Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ:

- Phòng Công tác Sinh viên - Phòng A406.

- Email: ctsv@stu.edu.vn

- Fanpage phòng CTSV: Phòng Công tác  Sinh viên - Đại học Công nghệ Sài Gòn.

 

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật