Mã Trường

Mã Trường

Chương trình CTXH

Thông báo khen thưởng tập thể và cá nhân sinh viên đạt thành tích tốt trong hoạt động công tác xã hội năm học 2020-2021

Cập nhật 06/07/2022 - 11:46:58 AM (GMT+7)

Căn cứ quy định tổ chức thực hiện chương trình công tác xã hội cho sinh viên ban hành kèm quyết định số 190/QĐ-DSG-CTSV ngày 17/08/2017;

Căn cứ đề nghị của Phòng Công tác Sinh viên;

Xét thành tích, kết quả tham gia hoạt động công tác xã hội của sinh viên toàn trường trong đợt tổng hợp hồ sơ tháng 9/2021;

 

1. Tặng giấy khen và phần thưởng cho 03 tập thể và 20 cá nhân sinh viên đạt thành tích tốt trong hoạt động công tác xã hội theo danh sách đính kèm;

2. Mức thưởng kèm với giấy khen cụ thể  như sau:

- Mức thưởng 700.000 đồng/suất đối với 03 tập thể sinh viên đạt thành tích cao;

- Mức thưởng 500.000 đồng/suất đối với 02 sinh viên đạt tích lũy số ngày công tác xã hội từ 55,5 ngày trở lên;

- Mức thưởng 400.000 đồng/suất đối với 03 sinh viên đạt tích lũy số ngày công tác xã hội từ 45,5 ngày đến 55 ngày;

- Mức thưởng 300.000 đồng/suất đối với 15 sinh viên đạt tích lũy số ngày công tác xã hội từ 30 ngày đến 45 ngày;

3. Các Ông/Bà Trưởng, Phó Phòng Công tác Sinh Viên, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Thường trực hội đồng thi đua - khen thưởng và những tập thể, cá nhân sinh viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                                                                   PGS, TS. CAO HÀO THI

Danh sách khen thưởng: Sinh viên xem danh sách khen thưởng tại đây.

* Lưu ý: Thời gian nhận khen thưởng từ ngày 11/07/2022 đến 17h00 ngày 15/07/2022 tại phòng CTSV - Phòng A406. Khi đến nhận khen thưởng sinh viên vui lòng mang theo thẻ sinh viên, hoặc CMND/CCCD.

 

                                                                   

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật