Mã Trường

Mã Trường

Chương trình CTXH

Thông báo kết quả chính thức số ngày công tác xã hội sinh viên các khoá đã thực hiện (Tính đến ngày 05/09/2021)

Cập nhật 30/06/2022 - 09:53:43 AM (GMT+7)

Căn cứ Quy định về Tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy được ban hành theo quyết định số 190/QĐ-DSG-CTSV ngày 17/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn; Căn cứ thông báo số 219/TB-DSG-CTSV ngày 28/09/2020 về việc tổng hợp kết quả thực hiện chương trình công tác xã hội của sinh viên các khóa, năm học 2019-2020; Căn cứ thông báo số 03 ngày 10/06/2022 về kết quả tổng hợp dự kiến số ngày CTXH của sinh viên các khóa đợt tháng 02/2022, năm học 2020-2021.

Nhà trường thông báo đến sinh viên kết quả thực hiện chương trình Công tác xã hội trong năm học 2020-2021 của sinh viên sau khi bổ sung hồ sơ đợt tháng 02/2022, như sau:

  1. Sinh viên liên hệ văn phòng khoa, Phòng Công tác sinh viên, trang web trường và tại cổng thông tin sinh viên:
  • Website: Xem tại link bên dưới
  • Cổng thông tin sinh viên: ctsv.stu.edu.vn/Công tác sinh viên/Ngày CTXH
  1. Nhà trường không công nhận các ngày CTXH đối với những hồ sơ yêu cầu sinh viên không bổ sung được minh chứng liên quan. Đồng thời, nhà trường sẽ xử lý những trường hợp sinh viên có sai phạm trong việc thực hiện ngày CTXH hoặc có những hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình tham gia thực hiện ngày CTXH.
  2. Những tập thể và cá nhân sinh viên có thành tích tốt trong hoạt động công tác xã hội năm học 2020-2021 sẽ được nhận giấy khen và phần thưởng khuyến khích theo qui định khen thưởng của nhà trường.

Danh sách thực hiện ngày CTXH sinh viên các khoá tính đến ngày 05/09/2021:

Khoa Cơ khí: Sinh viên xem kết quả tại đây

Khoa  Điện - Điện tử: Sinh viên xem kết quả tại đây

Khoa Công nghệ thông tin: Sinh viên xem kết quả tại đây

Khoa Công nghệ thực phẩm: Sinh viên xem kết quả tại đây

Khoa Quản trị kinh doanh: Sinh viên xem kết quả tại đây

Khoa Kỹ thuật công trình: Sinh viên xem kết quả tại đây

Khoa Design: Sinh viên xem kết quả tại đây

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật