Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Thông báo về việc cài đặt ứng dụng VssID cho Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

Cập nhật 20/07/2021 - 10:47:30 AM (GMT+7)

Thực hiện theo Công văn số 958/UBND-BHXH ngày 14/05/2021 về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số trên địa bàn Quận 8; Công văn số 238/BHXH ngày 18/06/2021 về việc Cài đặt ứng dụng VssID của Bảo hiểm xã hội Quận 8;

Nhằm tăng hiệu quả của việc sử dụng BHYT và thực hiện tốt công tác BHYT Sinh viên trong trường học, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên STU về cài đặt ứng dụng VssID, cụ thể như sau:

     1. Đối tượng thực hiện:   

  • Tất cả Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

     2. Thời gian thực hiện: 

  • Thời gian thực hiện đăng ký tài khoản chậm nhất đến hết ngày 31/07/2021.

     3. Hướng dẫn đăng ký tài khoản: 

  • Bước 1: Tải và cài đặt về điện thoại ứng dụng VssID theo link:

https://baohiemxahoi.gov.vn/gioithieu/Pages/tai-ung-dung-vssid.aspx

  • Bước 2: Mở ứng dụng và Chọn mục ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
  • Bước 3: Nhập mã Bảo hiểm Xã hội (10 số cuối cùng của thẻ Bảo hiểm y tế).
  • Bước 4: Khai báo các thông tin cá nhân.
  • Bước 5: Chụp hoặc tải lên ảnh chân dung và ảnh CMND/CCCD (lưu ý: CMND/CCCD chụp cả mặt trước và mặt sau).
  • Bước 6: Nộp tờ khai: Chọn CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN 8.
  • Bước 7: Chờ hệ thống duyệt xong sẽ gửi số tài khoản và mật khẩu đăng nhập về số điện thoại khai báo ở trên.
  • Bước 8: Sinh viên có thể đăng nhập vào để xem các thông tin về Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm y tế của cá nhân.

Lưu ý: Sinh viên đăng ký mã số BHXH, đúng tên theo mã số BHXH, đúng số điện thoại, mail điện tử (Mỗi số điện thoại, mail chỉ dùng cho một người).

- Mọi chi tiết, thắc mắc Sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Hành chánh Quản trị (Phòng A101) hoặc gửi email đến địa chỉ: hcqt@stu.edu.vn để được hỗ trợ.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật