Mã Trường

Mã Trường

Chương trình CTXH

Thông báo về việc tổng hợp ngày công tác xã hội dành cho sinh viên năm cuối đại học khóa 2017 và cao đẳng 2018

Cập nhật 22/06/2021 - 10:41:59 AM (GMT+7)

Căn cứ Quy định về Tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy được ban hành theo quyết định số 190/QĐ-DSG-CTSV ngày 17/08/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn;

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến Sinh viên Đại học khóa 2017; Cao đẳng khóa 2018 (Dành cho sinh năm cuối) việc tổng hợp kết quả thực hiện chương trình Công tác xã hội (CTXH) của Sinh viên trong năm học 2020-2021 như sau:

  1. Hồ sơ theo mẫu chung của Trường gồm:
  • Báo cáo tổng kết việc thực hiện các ngày CTXH của từng sinh viên (mẫu 01-CTXH).
  • Giấy xác nhận nội dung và số ngày CTXH của từng sinh viên; các loại minh chứng kèm theo.
  • Báo cáo tổng kết việc thực hiện các ngày CTXH theo lớp nộp văn bản (mẫu 02 – CTXH).
  • Hạn nộp: Từ ngày 05/07/2021 đến 25/07/2021.
  1. Hồ sơ nộp theo lớp (không nhận hồ sơ cá nhân), lớp tổng hợp và nộp hồ sơ những hoạt động sinh viên chưa tổng hợp trong những năm trước đến tháng 06/2021.

   Đề nghị GVCN/CVHT các lớp đôn đốc và nhắc nhở những sinh viên chưa hoàn thành sắp xếp thời gian thực hiện ngày CTXH còn thiếu, kịp thời bổ sung hồ sơ để hoàn tất thủ tục ra trường dự kiến vào tháng 09/2021.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật