Mã Trường

Mã Trường

Miễn Giảm Học Phí

Thông báo về kết quả xét miễn giảm học phí HK II năm học 2020-2021

Cập nhật 28/05/2021 - 04:49:04 PM (GMT+7)

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên đã nộp hồ sơ miễn giảm học phí HK II  năm học 2020-2021 về kết quả xét miễn giảm học phí HK II năm học 2020-2021 như sau:

1. Sinh viên xem kết quả miễn giảm tại VP Khoa, Phòng CTSV hoặc tại link bên dưới.

2. Sinh viên có tên trong danh sách được xét miễn giảm học phí vui lòng mang theo thẻ sinh viên (hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh) cùng biên lai học phí bản photo đến nhận tiền tại Phòng Kế hoạch Tài chính (Phòng C109).

3. Thời gian nhận tiền miễn giảm: Từ ngày 31/05/2021.

Quyết định miễn giảm học phí:

Danh sách được xét miễn giảm học phí HK II năm học 2020-2021: Sinh viên xem tại đây

Thông báo thời gian nhận tiền miễn giảm học phí


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật