Mã Trường

Mã Trường

Phòng Công tác HS-SV

Thông báo về việc tổ chức lớp kỹ năng mềm cho sinh viên năm 2021

Cập nhật 19/03/2021 - 04:08:08 PM (GMT+7)

Thực hiện theo kế hoạch số 08/KH-DSG-CTSV về việc tổ chức lớp đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên năm 2021, Phòng CTSV thông báo đến sinh viên như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian dự kiến: Từ 18h – 20h các ngày 31/3 ngày 1/4 và ngày 2/4/2021. 
- Địa điểm dự kiến: Hội trường A – Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.

2. Đối tượng: Toàn thể sinh viên hệ chính quy đang theo học tại nhà trường.

3. Nội dung:

1.    Kỹ năng giao tiếp - Thứ 4 ngày 31/3/2021 (Sinh viên năm 1,2,3)

2.    Kỹ năng làm việc nhóm - Thứ 5 ngày 1/4/2021 (Sinh viên năm 1,2,3)

3.    Chuẩn bị tâm thế, hồ sơ & kỹ năng xin việc hoặc Mục tiêu – kế hoạch phát triển sự nghiệp và tâm thế cho SV mới ra trường - Thứ 6 ngày 2/4/2021 (Sinh viên năm 3,4) 

4. Đăng ký tham gia:

- Sinh viên đăng ký tham gia từ ngày 19/3 đến ngày 26/3/2021.
- Sinh viên năm 1,2,3 đăng ký trực tiếp tại link:
http://bit.ly/PHIEU-DANG-KY-LOP-KY-NANG-SV-NAM123
- Sinh viên năm 3,4 đăng ký trực tiếp tại link:
http://bit.ly/PHIEU-DANG-KY-LOP-KY-NANG-SV-NAM34
- Mọi chi tiết, thắc mắc Sinh viên liên hệ Phòng Công tác Sinh viên (A. 406) để được hỗ trợ.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật