Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Thông báo về việc thực hiện lại bài thu hoạch Tuần SHCD - SV đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa năm học 2020-2021

Cập nhật 24/11/2020 - 09:49:41 AM (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số 41/KH-DSG-CTSV ngày 24/08/2020 về việc tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên (Tuần SHCD - SV) giữa khóa, cuối khóa và kế hoạch số 54/KH-DSG-CTSV ngày 06/10/2020 về việc tổ chức Tuần SHCD – SV đầu khóa năm học 2020-2021.

Căn cứ kết quả làm bài thu hoạch Tuần SHCD – SV;

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các sinh viên có kết quả KHÔNG ĐẠT trong Tuần SHCD – SV đầu khóa, giữa khóa, cuối khóa năm học 2020-2021 sẽ làm lại bài thu hoạch như sau:

  1. Những sinh viên có kết quả không đạt hoặc không làm bài “Tuần sinh hoạt Công dân sinh viên”, Cố vấn học tập các lớp có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn sinh viên học lại theo tài liệu và bài giảng tại cổng thông tin Phòng Công tác Sinh viên từ ngày 24/11/2020 đến 27/11/2020.
  2. Sinh viên đăng nhập vào hệ thống cổng thông tin Phòng CTSV để làm lại bài thu hoạch tuần SHCD-SV: http://ctsv.stu.edu.vn
  3. Thời gian mở cổng thông tin: Từ 07h00 ngày 30/11/2020 đến 20h00 ngày 02/12/2020. Sau thời gian trên, cổng thông tin sẽ đóng.
  4. Những sinh viên không làm lại bài thu hoạch tuần SHCD sẽ bị xử lý theo nội quy Tuần SHCD năm học 2020-2021.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng CTSV – Phòng A406 để được hướng dẫn.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật