Mã Trường

Mã Trường

Miễn Giảm Học Phí

Thông báo về việc nhận hồ sơ đề nghị miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2020 – 2021

Cập nhật 10/11/2020 - 09:45:13 AM (GMT+7)

Căn cứ mục II.3 tại Thông tư liên tịch số 54/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Tài Chính về các đối tượng được miễn giảm học phí;

Căn cứ tình hình thực tế tại trường, nhằm hỗ trợ sinh viên thuộc diện chính sách, khó khăn, vượt khó học tập tốt;

Nhà trường thông báo đến sinh viên hệ chính quy toàn trường thủ tục hồ sơ xin miễn giảm học phí cho sinh viên học kỳ 1, năm học 2020 – 2021.

 1. Hồ sơ xin giảm học phí bao gồm:
 • Đơn đề nghị miễn giảm học phí, sinh viên tải mẫu tại trang web của Trường stu.edu.vn (http://stu.edu.vn/vi/1/499/bieu-mau-xet-mien-giam-hoc-phi-cho-sinh-vien-he-dai-hoc-cao-dang-chinh-quy.html)  hoặc liên hệ tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng A.406) để nhận mẫu.
 • Sinh viên thuộc đối tượng nào nộp hồ sơ minh chứng có liên quan với đối tượng được miễn giảm.
 • Bảng điểm học tập (học kỳ 2 – năm học 2019 – 2020).
 • Biên lai học phí học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 (bản photo).
 1. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ:
 • Thời hạn: Từ ngày 9/11/2020 đến hết ngày 19/11/2020.
 • Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Công tác Sinh viên (Phòng A.406).
 1. Lưu ý:
 • Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Công tác Sinh viên (phòng A.406), không nhận hồ sơ qua đường bưu điện.
 • Mọi sự trễ hạn nhà trường không giải quyết.

Xem thông báo chi tiết tại đây


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật